Opcions dels enllaços automàtics del wiki

En certes situacions, potser no voldreu que es creïn automàticament enllaços basats en la notació CamelCase. Si és així, verifiqueu aquest quadre per inhabilitar els enllaços CamelCase.

AVÍS El CamelCase és una característica wiki estàndard i per tant inhabilitar-lo pot fer que un wiki importat no funcioni correctament. Utilitzeu aquesta opció només si esteu absolutament segur que no voleu enllaços CamelCase.

Índex de tots els fitxers d'ajuda