Índex dels fitxers d'ajuda

General

Administració

Configuració de cursos

Llegir i escriureConsultes


Mòdul d'enquestes


Fòrums


Glossari

Fitxers d'ajuda de nivell glossari:
Fitxers d'ajuda de nivell entrada:

JClic


Qüestionaris
Hot Potatoes


Mòdul de recursos


SCORM


Tasques


Mòdul wiki


Mòdul de xat

Índex de tots els fitxers d'ajuda