Comprovar els enllaços

Aquesta eina comprova la disponibilitat de tots els enllaços http:// i després torna a desar la pàgina amb els enllaços morts marcats de manera que sigui més fàcil editar-los.

Índex de tots els fitxers d'ajuda