Obrir i tancar el qüestionari

Podeu especificar les hores o els dies en què es pot accedir a resoldre el qüestionari.

Abans del moment d'obertura, i després del moment de clausura, no es pot accedir al qüestionari.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda