Qualificació màxima

Totes les qualificacions s'escalen a la qualificació màxima que definiu per al qüestionari.

Per exemple, podríeu definir una qualificació màxima de 20, posat que el qüestionari valgués un 20% del curs complet.

Llavors, tot i que el qüestionari contingués deu preguntes que sumessin un total màxim de 50 punts, la qualificació sobre 50 es reduiria a escala sobre un màxim de 20.

Índex de tots els fitxers d'ajuda