Nombre d'articles recents per RSS

Aquesta opció us permet seleccionar el nombre d'articles que s'inclouran en l'alimentació RSS.

Un nombre entre 5 i 20 seria normal en la majoria de glossaris. Augmenteu el nombre si el glossari s'actualitza molt sovint.

Índex de tots els fitxers d'ajuda