Format de visualització

Aquest paràmetre especifica la manera de visualitzar cada entrada dins del glossari. Els formats per defecte són:

Diccionari simple:
Sembla un diccionari convencional amb entrades separades. No es visualitzen els autors i els fitxers adjunts apareixen com a enllaços.
Continuat:
Mostra les entrades una rere l'altra sense cap mena de separació més que les icones d'edició.
Complet amb autor:
Un format de visualització estil fòrum amb les dades de l'autor. Els fitxers adjunts es mostren com a enllaços.
Complet sense autor:
Un format de visualització estil fòrum, sense dades de l'autor. Els fitxers adjunts es mostren com a enllaços.
Enciclopèdia:
Com el 'Complet amb autor' però les imatges adjuntes es visualitzen dins de l'entrada.
PMF:
Útil per a visualitzar llistes de preguntes freqüents. Afegeix automàticament les paraules PREGUNTA i RESPOSTA al concepte i a la definició respectivament.

Els administradors de Moodle poden crear nous formats seguint les instruccions del fitxer mod/glossary/formats/README.txt.

Índex de tots els fitxers d'ajuda