Permetre nous missatges

Aquesta opció us permet impedir que els estudiants enviïn contingut nou a aquest fòrum.

En la majoria dels fòrums no voldreu posar restriccions als estudiants i triareu la primera opció, que els permet iniciar nous temes de debat (fils) i també enviar respostes dins d'aquests fils.

De vegades, però, preferireu inhabilitar aquesta opció. Per exemple, això és útil en el fòrum de notícies si voleu que només els professors puguin enviar nous ítems, que apareixen a la pàgina principal del curs. En aquest cas triaríeu la tercera opció: «Debats no, respostes no».

Altres vegades potser voldreu permetre només als professors iniciar nous debats, però que els estudiants puguin contestar dins d'aquests fils (per exemple en el fòrum de notícies de la pàgina inicial del lloc). En aquest cas trieu la segona opció: «Debats no, però respostes sí».

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda