Nombre màxim de fitxers

El nombre màxim de fitxers que pot penjar cada participant en aquesta tasca. Aquest nombre no es mostra als estudiants. Per tant, cal que indiqueu clarament en la descripció de la tasca el nombre de fitxers que esteu demanant.

Índex de tots els fitxers d'ajuda