Permetre suprimir

Si habiliteu aquesta opció, els participants podran suprimir els fitxers que hagin penjat, sempre que no hagin estat ja qualificats.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda