Preguntes numèriques

Des de la perspectiva de l'estudiant una pregunta numèrica té la mateixa aparença que una pregunta de resposta curta.

La diferència, però, és que les respostes numèriques que admet permeten acceptar un marge d'error. De manera que s'haurà d'establir un rang de possibles respostes correctes

Per exemple, si la resposta és 30 amb un error acceptat de 5 aleshores qualsevol número entre 25 i 35 s'acceptarà com a resposta correcta.

Les preguntes numèriques també poden tenir respostes no numèriques que acceptin qualsevol format de text. Això pot ser útil quan la resposta a una pregunta numèrica sigui +inf, -inf, etc.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda