Preguntes d'opcions múltiples

Com a resposta a la pregunta (que pot contenir una imatge) l'estudiant tria entre diferents opcions. Hi ha dos tipus de preguntes d'opcions múltiples: de resposta única i de respostes múltiples.

Les preguntes de resposta única permeten triar únicament una resposta (només una). Generalment les puntuacions d'una pregunta d'aquest tipus haurien de ser sempre positives.

Les preguntes de respostes múltiples permeten triar una o més respostes, i cada resposta pot comportar una puntuació positiva o negativa, de manera que triar TOTES les opcions no té per què assegurar una bon resultat. Si la suma és negativa, la puntuació de la pregunta serà zero. Però aneu amb compte perquè es poden crear preguntes que puntuïn per sobre del 100%.

Finalment cada resposta, correcta o incorrecta, pot incloure retroacció. Aquesta retroacció es mostrarà a l'estudiant al costat de la seva resposta (si el qüestionari està configurat per a mostrar retroacció).

Índex de tots els fitxers d'ajuda