Número ID del curs

Moodle no visualitza mai el número ID del curs. Només s'utilitza per identificar el curs contra sistemes externs. Si teniu un codi oficial del curs podeu usar-lo aquí. Si no, podeu deixar-lo en blanc.

Índex de tots els fitxers d'ajuda