Ús del Wiki

El wiki és una plataforma per a treballar plegats en la construcció de pàgines web. Els principis són simples.

 • Algú escriu un text i el desa.
 • Més tard, una altra persona llegeix aquest text i pensa que es podrien fer certes correccions i afegir algunes coses. Fa clic al botó "Edita" i modifica la pàgina.
 • Quan desa la nova versió, aquesta està disponible per a tothom.

Amb un wiki, també es pot afegir fàcilment una pàgina nova o un enllaç a pàgines existents.

 • Un enllaç es crea per mitjà d'una ParaulaWiki, que és una paraula amb almenys dues lletres majúscules. Si ja existia una pàgina amb aquest nom, es crearà automàticament un enllaç a aquesta pàgina. Si no existia, es visualitza un signe d'interrogació.
 • Fent clic en aquest interrogant es crea una pàgina nova en blanc amb aquest nom, que tot seguit ja es pot editar.

Regles de formatatge wiki

Paràgrafs

 • separeu els paràgrafs per mitjà de línies en blanc
 • uilitzeu tres signes de percentatge %%% per forçar un salt de línia
 • si poseu espais o tabuladors al començament d'una línia, el text se sagnarà

!! Encapçalaments

 • utilitzeu un signe d'admiració ! al començament de la línia per crear un encapçalament de mida petita
 • !! més gran
 • !!! la mida més gran

Estils

 • si voleu emfasitzar el text, poseu-lo entre cometes simples '' (generalment es visualitza en cursiva)
 • la negreta s'aconsegueix amb dos guions baixos __ (o amb dos asteriscos **)
 • feu el text gran posant-lo entre caràcters ##
 • feu el text text usant "µµ"
 • una font tipus màquina d'escriure s'obté posant el text entre dos signes d'igual ==

Llistes

 • comenceu cada línia amb un asterisc * per crear una llista
 • utilitzeu # per a llistes numerades
  1. podeu crear subllistes
  2. els elements següents han de començar amb la mateixa combinació d'asteriscos i #

Hiperenllaços

 • escriviu una ParaulaWiki dins del text per crear un nou hiperenllaç
 • o poseu unes [paraules entre claudàtors] per crear un hiperenllaç
 • qualsevol adreça web vàlida (que comenci amb http:/) com ara http://www.google.com/ es convertirà automàticament en un enllaç
 • poseu una adreça web o una ParaulaWiki entre claudàtors i assigneu-li un títol entre cometes o amb el caràcter |
  • [títol | http://www.google.com]
  • [ParaulaWiki "títol"] or ["títol" ParaulaWiki]
 • si no voleu que una ParaulaWiki o una adreça web http:// (o [quelcom] que vagi entre claudàtors) es converteixi en un enllaç, poseu davant un signe d'admiració o una titlla:
  • !NoEnllaç, ~NoEnllaç
  • ![no enllaç], !http://nolink.org

Taules amb |

poseu el text entre guions verticals
per construir una estructura de taula
els navegadors generalment ignoren les cel·les que falten

Deixeu sempre una línia en blanc abans de la taula i una altra després de la taula per separar-la dels paràgrafs anterior i posterior.

Imatges

 • per incloure una imatge dins d'una pàgina, poseu la seva adreça web entre claudàtors: [http://www.example.com/pics/image.png]
 • alternativament podeu fer servir la funció de penjar imatges

Més informació

El llenguatge d'etiquetes wiki ofereix més possibilitats. Podeu consultar l'Erfurt Wiki Homepage per trobar més informació.

Camel Case:
El CamelCase (lletres camell) descriu l'aparença de les ParaulesWiki: paraules juntes, sense espais, separades per les inicials en majúscules. La combinació de majúscules i minúscules sembla els geps d'un camell.

Aquesta manera de posar noms fa que els puristes del llenguatge odien els Wikis, però és molt comú en el món de la informàtica i la coneixen la majoria dels programadors.

Índex de tots els fitxers d'ajuda