Tipus de wiki

Hi ha tres tipus de wiki: del professor, del grup i de l'estudiant. A banda, com qualsevol activitat, el wiki té els modes de grup de Moodle: "Sense grups", "Grups separats" i "Grups visibles". Això es combina en la següent matriu de nou possibilitats:
Sense grups Grups separats Grups visibles
Professor Només hi ha un wiki i només el professor pot editar-lo. Els estudiants poden veure'n els continguts. Hi ha un wiki per a cada grup i només el professor pot editar-lo. Cada estudiant només veu el wiki del seu grup. Hi ha un wiki per a cada grup i només el professor pot editar-lo. Els estudiants poden veure els wikis de tots els grups.
Grups Només hi ha un wiki. El professor i els estudiants poden veure i editar aquest wiki. Hi ha un wiki per grup. Els estudiants només poden veure i editar el wiki del seu grup. Hi ha un wiki per grup. Els estudiants només poden modificar el wiki del seu grup. Poden veure els wikis de tots els grups.
Estudiant Cada estudiant té el seu wiki i només ell i el professor poden veure'l i editar-lo. Cada estudiant té el seu wiki i només ell i el professor poden editar-lo. Els estudiants poden veure els wikis dels altres estudiants del seu grup. Cada estudiant té el seu wiki i només ell i el professor poden editar-lo. Els estudiants poden veure els wikis de tots els altres estudiants del curs.

Índex de tots els fitxers d'ajuda