Opcions d'administració per a l'estudiantat

Certes opcions d'administració es poden activar o desactivar per als estudiants. Si s'activen, aquestes opcions només tenen efecte en els wikis que puguin ser editats per l'estudiantat. Si es desactiven, no apareixeran al menú d'administració.

Índex de tots els fitxers d'ajuda