Definir senyaladors de pàgina

Cada pàgina wiki té assignats uns senyaladors que permeten modificar el seu tipus o el seu comportament.

Descripció dels senyaladors:

TXTLa pàgina conté text.
BINLa pàgina conté dades binàries.
OFFLa pàgina està inhabilitada.
HTMEs permet HTML en aquesta pàgina (el paràmetre general del Wiki té prioritat).
RONomés lectura.
WRPermet escriptura.

Índex de tots els fitxers d'ajuda