Suprimir pàgines

Aquesta funció us permet suprimir pàgines del wiki. Es fa una comprovació ràpida i es mostren les pàgines que hagin donat errors.

Si us plau pareu compte i penseu-hi dues vegades abans de suprimir una pàgina. Moltes vegades no és necessari.

Índex de tots els fitxers d'ajuda