Com fer un wiki

El wiki de Moodle està basat en l'ErfurtWiki, que és una implementació del sistema hipertext WikiWikiWeb. Permet una senzilla creació i i edició col·laborativa de pàgines web.

 • apreneu a crear pàgines
 • feu clic en Edita o seleccioneu "Edita aquest pàgina" en el menú desplegable per modificar el contingut d'una pàgina
 • podeu formatar les pàgines amb etiquetes wiki o amb HTML (si el wiki està configurat amb aquesta opció)
 • cerqueu pàgines o aneu a la llista de novetats
 • també hi ha llistes de les pàgines més llegides, les que s'actualitzen més sovint i les que s'han actualitzat més recentment

Crear pàgines:
Una pàgina es crea donant-li nom dins del text d'una altra pàgina que ja existeix. El nom d'una pàgina wiki fa servir l'anomenat CamelCase o es posa entre claudàtors [ ].

Per exemple:

 • PàginaWiki (CamelCase)
 • [Pàgina Wiki] (entre claudàtors)

El text que hagi rebut un nom de pàgina wiki portarà un interrogant '?' darrere. Fent clic en l'interrogant '?' entreu en el mode d'edició d'aquesta pàgina. Escriviu el vostre text, el deseu i ja teniu una nova pàgina del wiki.

Etiquetes wiki:
Totes les pàgines d'un wiki es poden formatar fàcilment utilitzant etiquetes wiki.

Paràgrafs

 • separeu els paràgrafs per mitjà de línies en blanc
 • uilitzeu tres signes de percentatge %%% per forçar un salt de línia
 • si poseu espais o tabuladors al començament d'una línia, el text se sagnarà

!! Encapçalaments

 • utilitzeu un signe d'admiració ! al començament de la línia per crear un encapçalament de mida petita
 • !! més gran
 • !!! la mida més gran

Estils

 • si voleu emfasitzar el text, poseu-lo entre cometes simples '' (generalment es visualitza en cursiva)
 • la negreta s'aconsegueix amb dos guions baixos __ (o amb dos asteriscos **)
 • feu el text gran posant-lo entre caràcters ##
 • feu el text text usant "µµ"
 • una font tipus màquina d'escriure s'obté posant el text entre dos signes d'igual ==

Llistes

 • comenceu cada línia amb un asterisc * per crear una llista
 • utilitzeu # per a llistes numerades
  1. podeu crear subllistes
  2. els elements següents han de començar amb la mateixa combinació d'asteriscos i #

Hiperenllaços

 • escriviu una ParaulaWiki dins del text per crear un nou hiperenllaç
 • o poseu unes [paraules entre claudàtors] per crear un hiperenllaç
 • qualsevol adreça web vàlida (que comenci amb http:/) com ara http://www.google.com/ es convertirà automàticament en un enllaç
 • poseu una adreça web o una ParaulaWiki entre claudàtors i assigneu-li un títol entre cometes o amb el caràcter |
  • [títol | http://www.google.com]
  • [ParaulaWiki "títol"] or ["títol" ParaulaWiki]
 • si no voleu que una ParaulaWiki o una adreça web http:// (o [quelcom] que vagi entre claudàtors) es converteixi en un enllaç, poseu davant un signe d'admiració o una titlla:
  • !NoEnllaç, ~NoEnllaç
  • ![no enllaç], !http://nolink.org

Taules amb |

poseu el text entre guions verticals
per construir una estructura de taula
els navegadors generalment ignoren les cel·les que falten

Deixeu sempre una línia en blanc abans de la taula i una altra després de la taula per separar-la dels paràgrafs anterior i posterior.

Imatges

 • per incloure una imatge dins d'una pàgina, poseu la seva adreça web entre claudàtors: [http://www.example.com/pics/image.png]
 • alternativament podeu fer servir la funció de penjar imatges

Més informació

El llenguatge d'etiquetes wiki ofereix més possibilitats. Podeu consultar l'Erfurt Wiki Homepage per trobar més informació.

Camel Case:
El CamelCase (lletres camell) descriu l'aparença de les ParaulesWiki: paraules juntes, sense espais, separades per les inicials en majúscules. La combinació de majúscules i minúscules sembla els geps d'un camell.

Aquesta manera de posar noms fa que els puristes del llenguatge odien els Wikis, però és molt comú en el món de la informàtica i la coneixen la majoria dels programadors.

Índex de tots els fitxers d'ajuda