Mida

Aquests dos paràmetres defineixen l'alçada i l'amplada del marc o finestra del SCO.

Índex de tots els fitxers d'ajuda