Paràmetres dels recursos

La definició de paràmetres és completament opcional i només és útil quan necessiteu passar alguna informació de Moodle al fitxer o lloc web del recurs.

Si definiu cap paràmetre, aquests es passaran al recurs com a part del URL (utilitzant el mètode GET).

La columna esquerra us permet triar quina informació envieu. La columna dreta us permet donar-li un nom.

Teniu en compte que la informació d'usuari s'agafa de l'usuari que està veient aquest recurs, i la informació de curs s'agafa del curs del qual forma part el recurs.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda