Crear una nova pregunta

Podeu afegir diversos tipus de preguntes en una categoria:

Opcions múltiples

Resposta breu

  Com a resposta a la pregunta (que pot contenir una imatge), l'estudiant escriu una paraula o frase. Pot haver-hi diferents respostes correctes, amb diferents qualificacions. Es pot distingir entre majúscules i minúscules o no.

  Més informació sobre les preguntes de resposta breu

Numèriques

  Des del punt de vista de l'estudiant, una pregunta numèrica és com una pregunta de resposta breu. La diferència és que les respostes numèriques poden permetre un cert marge d'error. Això permet definir un rang de possibles respostes correctes.

  Més informació sobre preguntes numèriques

Vertader o fals

D'aparelllar

Respostes incrustades (format Cloze)

Aleatòries d'aparellar amb resposta breu

  Des del punt de vista de l'estudiant són com les preguntes d'aparellar. La diferència és que les subpreguntes es treuen aleatòriament de les preguntes de resposta breu de la categoria actual.

  Més informació sobre les preguntes d'aparellar

Aleatòries

Descripció

Índex de tots els fitxers d'ajuda