Importa preguntes noves

Aquesta funció us permet importar preguntes des d'un fitxer de text extern carregat amb un formulari.

Els formats d'arxiu suportats són aquests:

Paraula que falta

  Aquest format només suporta preguntes d'elecció múltiple. Cada resposta se separa amb una titlla (~), i la resposta correcta ve precedida per un signe igual (=). Observeu aquest exemple:

  Així que vam començar a explorar les nostres parts del cos com a infants es transformarem en estudiants de {=anatomia i fisiologia ~reflexologia ~ciència ~experiment}, i en algun sentit encara som estudiants per la resta de la nostra vida.

  Més informació sobre el format de "Paraula que falta"

AON

  És el mateix format que l'anterior excepte pel fet que després d'importar les preguntes totes les qüestions de resposta curta es transformen de quatre en quatre en Preguntes de relacionar.

  A més, les respostes a les preguntes d'elecció múltiple es barregen a l'atzar durant el procés d'importació.

  El nom prové d'una organització que va esponsoritzar el desenvolupament d'algunes característiques dels qüestionaris.

Blackboard

Personalitzat

  Si teniu un format propi per importar podeu implementar-lo vosaltres mateixos tot editant mod/quiz/format/custom.php

  Es necessita una petita quantitat de codi, just per transformar un text donat en una pregunta senzilla.

  Més informació sobre el format "Personalitzat"

Més endavant es podran importar més formats, com ara WebCT, IMS QTI i qualsevol altre que els usuaris de Moodle vulguin implementar!

Índex de tots els fitxers d'ajuda