Mètode d'avaluació

En el cas que es permetin múltiples intents per respondre el qüestionari hi ha diferents formes per calcular la nota final.

La nota més alta

    La nota final serà la més alta o millor de tots els intents.

La nota mitjana

    La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes de tots els intents.

La primera nota

    La nota final serà l'obtinguda al primer intent i les dels altres s'ignoraran.

La darrera nota

    La nota final serà l'obtinguda només en el darrer intent..

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda