Importació de fitxers amb format "Aiken"

El format Aiken és una manera molt senzilla de crear preguntes d'opcions múltiples utilitzant un format clar llegible per humans. Aquí teniu un exemple del format:

Quina és la resposta correcta a aquesta pregunta?
A. És aquesta?
B. Potser aquesta resposta?
C. Possiblement aquesta?
D. Ha de ser aquesta!
ANSWER: D

Quin LMS és el que més formats té per a importar qüestionaris?
A) Moodle
B) ATutor
C) Claroline
D) Blackboard
E) WebCT
F) Ilias
ANSWER: A

La pregunta ha d'estar tota en una línia.

Cada resposta ha de començar amb un caràcter d'una sola lletra, seguit d'un punt '.' o d'un parèntesi ')', després un espai.

La línia de resposta ha de venir tot seguit i ha de començar amb "ANSWER:" i després donar la lletra apropiada.

Índex de tots els fitxers d'ajuda