Intents per respondre el qüestionari

Podeu permetre que els estudiants realitzin diferents intents per respondre el qüestionari.

Això pot contribuir a fer de la resposta més una activitat educativa que no pas una simple avaluació.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda