respostes individuals

Aquesta taula mostra com cada usuari ha respost a cadascuna qüestió en cada un dels seus intents de resoldre el qüestionari.

Les respostes estan codificades amb colors de la següent manera:

 • respostes correctes
 • ignorat respostes (si existeix)
 • respostes incorrectes (si existeix)
 • % puntuació (pistes, pistes, xecs)
  • puntuació és el percentatge de puntuació per a aquesta pregunta
  • consells és el nombre de pistes demanat
  • pistes indica si la pista es mostra (= 1) o no (= 0)
  • xecs és el nombre de controls realitzats sobre aquesta qüestió. Un "-1" significa que l'estudiant fa clic al "Mostra resposta" botó

Índex de tots els fitxers d'ajuda