anàlisi de la resposta l'article

Aquesta taula mostra les respostes a cada pregunta i la freqüència de cada resposta.

  • Les freqüències de respostes correctes es mostren a la text en vermell .
  • Les freqüències de les respostes incorrectes es mostren a la text blau .
  • Les freqüències de les respostes ignorades es mostren a la text marró .
  • Les freqüències de les dades numèriques es mostren a la el text en verd .

Índex de tots els fitxers d'ajuda