Els estudiants poden enviar entrades

Podeu especificar si els estudiants poden o no poden afegir, editar o suprimir entrades. Només el professorat podrà actualitzar o suprimir aquelles entrades que s'exportin a un glossari principal, de manera que aquest paràmetre s'aplica únicament a glossaris secundaris.

Nota: el professorat pot editar o suprimir qualsevol entrada en qualsevol moment.

Índex de tots els fitxers d'ajuda