Distinció de majúscules i minúscules

Aquest paràmetre especifica si cal que coincideixin exactament majúscules i minúscules quan es creen enllaços automàtics a aquestes entrades.

Per exemple, si s'activa, un mot com "html" en un missatge d'un fòrum NO s'enllaçarà a una entrada de glossari anomenada "HTML".

Índex de tots els fitxers d'ajuda