Permetre comentaris en les entrades

Es pot permetre que l'estudiantat afegeixi comentaris a les entrades del glossari.

Podeu triar si aquesta característica s'habilita o no.

El professorat sempre pot afegir comentaris a les entrades d'un glossari.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda