Nombres d'articles recents per RSS

Aquesta opció us permet triar el nombre d'articles que s'inclouran en l'RSS.

Un nombre entre 5 i 20 seria apropiat per a la majoria dels fòrums. Incrementeu aquest valor si el fòrum té moltes intervencions.

Índex de tots els fitxers d'ajuda