Valoracions

Cada missatge es pot valorar utilitzant una escala basada en la teoria del coneixement separat i connectat.

Aquesta teoria us pot ajudar a veure les interaccions humanes d'una altra manera. Descriu dues formes diferents d'avaluar i aprendre sobre les coses que veiem i sentim.

Tot i que cadascun de nosaltres utilitzem aquests dos mètodes en diferent mesura en diferents ocasions, pot ser útil com a exemple per entendre'ns imaginar dues persones, una que sigui majoritàriament un coneixedor separat, en Joan, i l'altra que sigui majorment una coneixedora connectada, la Maria.

  • En Joan prefereix romandre tan 'objectiu' com sigui possible, sense permetre que intervinguin sentiments ni emocions. En una discussió amb altres persones que tenen idees diferents, a ell li agrada defendre les seves idees i usar la lògica per trobar escletxes en les idees dels oponents. És crític amb les idees noves mentre no siguin fets provats per fonts respectables, com ara llibres de text, professors prestigiosos o bé la seva experiència directa. En Joan és tot un exemple de coneixedor separat.
  • La Maria és més sensible a les altres persones. Està preparada per a l'empatia i tendeix a escoltar i fer preguntes fins que sent que pot connectar i "entendre les coses des de l'altre punt de vista". Aprèn provant a compartir les experiències que menen als coneixements de les altres persones. Quan parla amb altres evita la confrontació i molt sovint prova d'ajudar-los si pot veure la manera de fer-ho, usant suggeriments lògics. La Maria és un bon exemple de coneixedora connectada.

Us heu fixat que el coneixedor separat és home i la connectada és dona? Alguns estudis han mostrat que estadísticament sol ser així, tot i que hi ha casos individuals en tot l'espectre que va entre aquests dos extrems.

Per a un grup d'aprenents efectiu i col·laboratiu, seria ideal que tothom fos capaç d'usar AMBDUES maneres de conèixer.

En una situació concreta com un fòrum electrònic, una intervenció d'una persona pot mostrar alguna de les dues característiques i fins i tot les dues. Algú que generalment és un bon coneixedor 'connectat' pot fer una intervenció molt 'separada', i a l'inrevés. L'objectiu de valorar cada missatge per mitjà d'aquesta escala és:

a) ajudar-vos a pensar sobre aquestes qüestions quan llegiu altres missatges i b) proporcionar retroacció a cada autor sobre com el veuen els altres.

Els resultats no s'utilitzen per avaluar de cap manera els estudiants; simplement serveixen per ajudar a millorar la comunicació i l'aprenentatge.


Si hi esteu interessats, aquestes són algunes referències d'articles dels autors que originalment van desenvolupar aquestes idees:

  • Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., & Tarule, J.M. (1986). Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind. New York, NY: Basic Books.
  • Clinchy, B.M. (1989a). The development of thoughtfulness in college women: Integrating reason and care. American Behavioural Scientist, 32(6), 647-657.
  • Clinchy, B.M. (1989b). On critical thinking & connected knowing. Liberal education, 75(5), 14-19.
  • Clinchy, B.M. (1996). Connected and separate knowing; Toward a marriage of two minds. In N.R. Goldberger, Tarule, J.M., Clinchy, B.M. &
  • Belenky, M.F. (Eds.), Knowledge, Difference, and Power; Essays inspired by “Women’s Ways of Knowing” (pp. 205-247). New York, NY: Basic Books.
  • Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.
  • Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda