Fitxers adjunts als missatges

Opcionalment podeu adjuntar UN fitxer del vostre ordinador quan envieu un missatge als fòrums. Aquest fitxer es penja al servidor i és emmagatzemat amb el missatge.

Això és útil quan voleu compartir una imatge, per exemple, o un document del processador de textos.

Aquest fitxer pot ser de qualsevol tipus, però en tot cas és molt aconsellable que tingui l'extensió estàndard de tres lletres com ara .doc per als documents Word, .jpg o .png per a imatges, etc. Això farà més fácil que els altres puguin baixar i veure els vostres fitxers en els seus navegadors.

Si editeu un missatge i hi adjunteu un nou fitxer, aleshores aquest reemplaçarà l'anterior.

Si editeu un missatge que té un fitxer adjunt i deixeu en blanc el camp de fitxer adjunt, aleshores es conservarà el fitxer original.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda