Límit de temps

Aquest paràmetre permet definir una finestra de temps dins de la qual els participants poden efectuar la seva elecció.

Si voleu deixar el termini obert, només cal que configureu un final molt llunyà.

Si no necessiteu aquesta opció podeu desactivar el quadre.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda