Mida de la pàgina

Introduïu un nombre per tal d'especificar quantes trameses voleu veure en una pàgina.

Aquesta preferència es desarà i s'aplicarà a totes les tasques en tots els vostres cursos.

Índex de tots els fitxers d'ajuda