Tipus de tasques

Hi ha diferents tipus de tasques

Activitat fora de línia: útil quan la tasca es realitza fora de Moodle. Els estudiants poden veure la descripció de la tasca, però no han de penjar fitxers ni res. Tanmateix els professors sí que poden qualificar aquesta tasca i els estudiants veuen les seves qualificacions.

Penjar un fitxer: aquest tipus de tasca permet als estudiants penjar un fitxer de qualsevol tipus. Podria ser un document de processador de textos, una imatge, un lloc web comprimit en format zip, o qualsevol cosa que els demaneu. Els professors poden qualificar les tasques trameses.

Índex de tots els fitxers d'ajuda