Permetre notes

Si habiliteu aquesta opció, els participants podran introduir notes en un quare de text. És similar al tipus de tasca en línia.

Podeu fer que l'estudiant utilitzi aquest quadre de text, p. ex., per comunicar-se amb el professorat que l'ha de qualificar, per descriure el progrés en la realització de la tasca, etc.

Índex de tots els fitxers d'ajuda