Preguntes de vertader o fals

Com a resposta a la pregunta (que pot contenir una imatge) l'estudiant) tria vertader o fals.

Si la retroacció està habilitada, després que l'estudiant hagi contestat el qüestionari se li mostrarà el missatge de retroacció adient. Per exemple, si la resposta correcta és "fals", però l'estudiant ha contestat "vertader", se li mostrarà la retroacció de "vertader".

Índex de tots els fitxers d'ajuda