Formatar text

Quan escriviu text en Moodle podeu triar diferents formats per processar el text segons els vostres coneixements tècnics i el tipus de navegador que utilitzeu.

Generalment si deixeu aquest paràmetre en el valor per defecte les coses funcionaran tal com espereu..

1. Autoformat Moodle

  Aquest format és millor quan utilitzeu formularis web normals per escriure (en lloc de l'editor de text enriquit HTML). Només us cal escriure de la manera normal, com si estiguéssiu enviant un correu.

  Quan deseu el text, Moodle farà unes quantes coses per formatar-lo automàticament.

  Per exemple, els URL com ara http://www.google.com o moodle.org es convertiran en enllaços.

  Els salts de línia es mantindran i les línies en blanc serviran per separar els paràgrafs.

  Les emoticones com ara :-) es convertiran automàticament en els seus equivalents gràfics.

  Fins i tot podeu inserir codi HTML, si voleu, i es mantindrà.

  Més informació sobre l'autoformatatge de Moodle

2. Format HTML

  Aquest format pressuposa que el text és HTML pur. Si esteu utilitzant l'editor d'HTML per editar el text aquest és el format per defecte; tots els comandaments de la barra d'eines produeixen codi HTML per vós.

  Però encara que no utilitzeu l'editor de text enriquit HTML podeu usar codi HTML en el text i es visualitzarà exactament com voleu.

  A diferència de l'Autoformat Moodle, aquí no hi ha formatatge automàtic.

  Més informació sobre HTML en Moodle

  Més informació sobre l'editor de text enriquit HTML

3. Text

  Aquest format és útil quan necessiteu incloure una gran quantitat de codi o d'HTML que voleu que es mostri exactament tal com l'heu escrit.

  Només es tradueixen les línies en blanc i els salts de línia, i no es toca res més.

4. Format Markdown

  El format Markdown intenta facilitar tan com sigui possible la creació de pàgines XHTML ben formatades, tot utilitzant només text escrit més o menys com escriuríeu un correu.

  És molt bo per a escriure per escriure pàgines de text senzilles, amb alguns encapçalaments i algunes llistes, però sense molts enllaços o imatges.

  Més informació sobre el format Markdown

Índex de tots els fitxers d'ajuda