Professors

Aquesta pàgina mostra la llista de persones designades com a "professors" del curs per l'administrador del sistema.

Podeu utilitzar aquest formulari per assignar a cada persona un "rol" (títol), per exemple "professor", "tutor", "ajudant", etc. Aquests títols apareixen a la llista de cursos del lloc i a la llista de participants del curs. Si deixeu el rol buit s'utilitza el mot per defecte definit a la pàgina de Paràmetres del curs.

També podeu ordenar la llista (per posar davant el professor principal, per exemple). Només cal que seleccioneu els números de la la columna "Ordre". Després de desar els canvis veureu el nou ordre.

NOTA: Un cas especial és quan seleccioneu "Oculta". En aquest cas, el nom del professor NO ES MOSTRARA a la llistes de cursos o la llista de participants. Restarà "ocult" per als estudiants (si no és que envia missatges als fòrums, etc.).

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda