Resums del tema/setmana

La idea d'un resum del tema és un text molt breu per preparar als estudiants per a les activitats d'aquest tema (o setmana).

El resum hauria de ser molt breu de manera que la pàgina principal del curs no es faci massa llarga.

Si trobeu que no teniu prou amb una frase o dues, considereu l'alternativa d'afegir un recurs al tema (per exemple: la primera activitat podria ser una pàgina titulada Sobre aquest tema).

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda