Com cercar

La cerca de text complet funciona amb un nombre d'opcions que es llisten més avall. Podeu combinar aquestes opcions per precisar més les cerques.

cerca aquestes paraules Per fer una cerca bàsica d'una o més paraules en qualsevol part dels textos, només cal que les teclegeu separades per espais. S'utilitzaran totes les paraules de més de dos caràcters.
+cerca aquestes paraules L'exemple anterior també trobaria "recerca" perquè aquesta paraula conté "cerca". Podeu imposar que les paraules coincideixin exactament per mitjà del signe més (+).
+cerca -menys Utilitzeu el signe menys (-) si hi ha alguna paraula que no voleu que s'incloga en la cerca.
"cerca menys" Poseu una frase entre cometes per cercar on apareix aquesta frase literalment.
user:Jordi Utilitzeu el prefix "user;" i el nom d'un usuari per cercar només textos escrits per aquest usuari.
userid:6 També podeu emprar el número id d'un usuari, si el sabeu.
subject:avaluació Utilitzeu el prefix "subject:" per cercar una paraula només en l'assumpte o títol dels textos.

També podeu prémer el botó Cerca sense teclejar cap paraula en el camp de cerca i entrareu en un formulari amb més opcions que facilita les cerques avançades.

Índex de tots els fitxers d'ajuda