Pregunta aleatòria

Les preguntes aleatòries són un tipus especial de pregunta.

Quan un professor inclou una pregunta aleatòria en un Qüestionari aleshores en cada intent de resolució apareixerà aleatòriament una pregunta diferent pertanyent a la mateixa categoria .

La nota màxima de la pregunta serà la que s'hagi escollit com a nota durant la creació de la Pregunta aleatòria.

Si, per exemple, feu un qüestionari amb 10 preguntes aleatòries, cada estudiant pot respondre un conjunt de 10 preguntes diferents cada cop que intenti respondre'l.

Observeu que es poden barrejar preguntes aleatòries amb altres no aleatòries si es desitja incloure determinades preguntes.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda