Preguntes

Una bona manera d'ajudar els altres a pensar sobre un tema és fer-los una pregunta sobre aquest tema. Una bona pregunta realment ens pot ajudar a aplegar la informació, avaluar les nostres idees i formar idees noves.

Fer preguntes amb la intenció específica d'ajudar els altres a aprendre es coneix com fer preguntes socràtiques, en honor del filòsof de l'Antiga Grècia.

Fer preguntes socràtiques t'exigeix escoltar molt atentament l'altra persona per mirar d'expressar-te d'una manera útil, constructiva i si hi ha sort sense entrar en conflicte.

Heus ací alguns exemples d'aquest tipus de preguntes:

Preguntes de clarificació

 • Què vols dir quan dius ____?
 • Quin punt destacaries com a principal?
 • Quina relació té _____ amb _____?
 • Pots expressar-ho d'una altra forma?
 • Deixa'm veure si t'he entès; vols dir _____ o _____?
 • Quina relació té açò amb el nostre problema/discussió/idea?
 • Marta, pots resumir amb paraules teves el que ha dit Pau? ... Pau, és això el que volies dir?
 • Pots donar-me un exemple?
 • Seria _____ un bon exemple d'això?

Preguntes que sondegen pressuposicions

 • Què estàs pressuposant?
 • Què està pressuposant Laura?
 • Què podríem assumir en lloc d'això?
 • Sembla que estàs assumint que _____. T'he entès correctament?
 • Tot el teu raonament depén de la idea que _____. Per què has basat el teu raonament en _____ en lloc de _____?
 • Sembla que estàs pressuposant _____. Com justifiques donar això per segur?
 • Sempre és així? Per què penses que podem assumir això en aquest cas?
 • Per què hauríem de pressuposar això?

Preguntes que sondegen raons i proves

 • Ens pots explicar les teues raons?
 • Com s'aplica això a aquest cas?
 • Hi ha alguna raó per a dubtar d'aquesta prova?
 • Qui està en situació de saber si això és veritat?
 • Què diries a algú que digués que ____?
 • Algú més pot donar dades que recolzin aquest punt de vista?
 • Per mitjà de quin raonament vas arribar a aquesta conclusió?
 • Com podríem descobrir si això és veritat?

Preguntes sobre punts de vista o perspectives

 • Què estas implicant amb això?
 • Quan dius que _____, estàs implicant que _____?
 • Però, si fos així, què més s'esdevendria en conseqüència? Per què?
 • Quin efecte tindria això?
 • Això s'esdevindria necessàriament o només possiblement/probablement?
 • Hi ha alguna alternativa?
 • Si s'esdevenen _____ i _____, què més podria ser també veritat?
 • Si diem que ____ és ètic, què us sembla _____?

Preguntes que sondegen implicacions i conseqüències

 • Com ho podem descobrir?
 • Què pressuposa aquesta pregunta?
 • Expressaries aquesta pregunta d'una altra forma?
 • Com es podria respondre aquesta pregunta?
 • Podem descompondre aquesta pregunta?
 • Està clara aquesta pregunta? L'entenem?
 • Aquesta pregunta, és fàcil o difícil de contestar? Per què?
 • Estem tots i totes d'acord que la pregunta és aquesta?
 • Per a contestar aquesta pregunta, quines altres preguntes hem de contestar abans?
 • Com enunciaries aquesta idea?
 • Per què és important aquesta idea?
 • És aquesta la pregunta més important, o n'hi ha una altra de subjacent que és la realment important?
 • Pots veure com es podria relacionar això amb _____?

Preguntes adaptades de Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA.

Escriviu amb cura Ajuda sobre això

Llegiu amb cura Ajuda sobre això

Índex de tots els fitxers d'ajuda