Metacurs

Activar aquesta opció significa que aquest curs es pot utilitzar com una àrea comuna per possibilitar que els participants de certs cursos específics interactuen entre ells.

Un metacurs es pot utilitzar per agrupar cursos relacionats; per exemple matèries o cursos relacionats que són part d'una qualificació final única.

Es pot afegir participants en el bloc d'administració del metacurs.

Índex de tots els fitxers d'ajuda