Preguntes d'aparellar

Després d'una introducció opcional, es presenten diferents subpreguntes a l'estudiant amb diferents respostes barrejades. Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta.

L'estudiant ha d'aparellar cada subpregunta amb la resposta correcta.

Totes les subpreguntes tenen el mateix pes en la qualificació total de la pregunta.

Índex de tots els fitxers d'ajuda