Imposa el mode de grup

Si el mode de grup és "imposat" al nivell del curs, llavors el mode de grup del curs s'aplica a cada activitat del curs. Els paràmetres de grup de les activitats individuals són ignorats.

Això és útil, per exemple, quan es vol configurar un curs per a diverses cohorts completament separades.

Índex de tots els fitxers d'ajuda