Mode de grup

El mode de grup pot ser un d'aquests tres:

  • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'una sola comunitat
  • Grups separats: cada grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles
  • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups

El mode de grup es pot definir en dos nivells:

1. Nivell del curs
El mode de grup definit al nivell del curs és el mode per defecte en totes les activitats definides dins d'aquest curs

2. Nivell d'activitat
Cada activitat que admeti grups pot definir també el seu mode d'agrupació. Si el curs es configura amb el paràmetre "imposar mode de grup", llavors s'ignorara el paràmetre corresponent a cada activitat.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda