Preguntes de resposta oberta

L'estudiant contesta la pregunta (que pot incloure una imatge) amb una resposta d'una certa extensió. Quan es crea la pregunta de resposta oberta, es poden editar tres camps: el títol de la pregunta, l'enunciat complet i la retroacció que es pot visualitzar en un moment definit pel professorat.

Les preguntes de resposta oberta no reben una qualificació fins que no les revisi el professorat per mitjà de la característica "Qualificació manual". Quan es qualifica manualment una pregunta de resposta oberta, se li pot assignar una puntuació i també es pot introduir un comentari personalitzat.

Índex de tots els fitxers d'ajuda